Aktuellt & uppdaterat...

Publicerat 2016-05-02
Ny hemsida på ingång..
Under tiden ligger den gamla sajten uppe ett tag till.

Publicerat 2014-08-27
Fritids telefon
Eden har nytt telefonisystem och det som nu fungerar för fritids är att ringa
mobilnummer: 0708 - 24 37 15.

// Kent Karlsson, Rektor tillika förskolechef

Publicerat 2013-05-02
Matematiklyftet

Regeringen har aviserat totalt 640 miljoner kronor för Matematiklyftet. Fyra läsår framåt kommer alla lärare som undervisar i matematik inom skolväsendet delta i Matematiklyftet. Edens matematiklärare kommer att delta. De lärare som undervisar matematik i årskurs 1-3 kommer att delta läsåret 2013-2014 och lärare i årskurs 4-6 läsåret 2014-2015. Skolverket ansvarar för att Matematiklyftet genomförs och samverkar med NCM (Nationella centrum för Matematik). Utbildning sker för rektor och matematikhandledare som sedan kommer att hålla i fortbildningen lokalt. Eden gör denna fortbildning tillsammans med Höörs kommun och Kubeliden. Fortbildningen startar hösten 2013 då lärarna kommer att träffas varannan vecka med andra matematiklärare från Sätofta och Gudmundtorps skola. Varje månad behandlas ett ämne praktiskt i undervisningen med eleverna som sedan utvärderas i "lärargruppen". Under hösten kommer lärarna att behandla taluppfattning och tals användning. Till våren blir det områdena geometri eller algebra. Valet av vilket område som skall väljas sker efter de nationella proven och en lägesbedömning som görs i våra skolor här i vår.

/ Kent Karlsson, Rektor

Publicerat 2014-08-22
Scheman höstterminen 2014

Scheman finns att hämta under Rektorsexpeditionen.


Publicerat 2014-08-18
Diverse uppdateringar

På ingång:Kontakta oss:

Adress:
Eden förskola, skola och fritidshem
Skolgatan 10
243 30 Höör

E-mail: info@edenskola.se

Telefon kontakt:
Expedition: 0413-238 08
Förskolan avdelning Stjärnan: 0413-225 51
Förskolan avdelning Solen: 0413-234 76

Fritidshemmet: klockan 06.00 - 07.00 och
17.00 - 18.00 ring: 0413-22 551 (förskolan)
Då fritids och förskolan är sammanslagen.
Klockan 07.00 - 17.00 ring: 0708 - 24 37 15

Köket: 0413-238 61

Logga in på Eden skola: klicka här »

Om Eden?

För dig som har tankar om att ha ditt barn på Eden:

Om Eden: klicka här »

Anmälan förskoleklass/skola: klicka här »

Om Eden och Svenska kyrkan

Relationer och samarbeten:

Mer information: klicka här »