EDEN SKOLA 

Eden förskola, skola och fritidshem

AVDELNINGAR:

Rektorsexpeditionen »

Förskola »

Skola »

Fritidshem »

Kök & städ »

Elevhälsa »


Aktuellt


BUDGETSTÄMMA
Alla medlemmar är kallade att närvara vid Edens skola, ekonomiska förenings budgetstämma Torsdagen den 20 oktober kl 19.00 i stora salen på fritidshemmet. VÄLKOMNA!
Johan Kellerman, ordförande

[2016-09-07]
Ny hemsida flyttar in. Mer material på ingång under hela vecka 37.